Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van Inysse – Patricia Janssens

 

Contactgegevens

Inysse – Patricia Janssens

Den Bos 39, 9750 Kruisem (Ouwegem)

Tel +32 475 36 24 90

E-mail: [email protected]

Ondernemingsnummer : 0793.958.460

 

Door toegang tot en gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

 

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Inysse – verantwoordelijk voor de verwerking - over jou verzamelt met als doel jou haar diensten aan te bieden. Inysse gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Inysse verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de aangeboden dienstverlening van Inysse.

 

Persoonsgegevens verzameld door Inysse:

Wanneer jij je online aanmeldt, op de website een contactformulier of inschrijvingsformulier invult, zal je gevraagd worden om (persoons)gegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt, worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Ondernemingsnummer

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens bijgehouden?

Inysse bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Verder bewaart Inysse de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Inysse zal daarom de desbetreffende gegevens tot 10 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Inysse houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

 

 • Naam, adres- en bedrijfsgegevens worden bijgehouden om de factuur op te maken;
 • Telefoonnummer wordt bijgehouden om je te kunnen contacteren i.g.v. lastminute wijzigingen;
 • E-mailadres: de communicatie tussen de klant en Inysse verloopt voornamelijk via e-mail.

 

De facturatiegegevens die nodig zijn om de factuur op te maken, worden bewaard in het facturatiesysteem waar enkel Inysse en haar boekhouder toegang tot hebben. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren, hierdoor blijven ook je gegevens tijdens die periode in het systeem bewaard. Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

 

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Inysse – Patricia Janssens, Den Bos 39, 9750 Kruisem – [email protected] - gratis schriftelijk uw persoonsgegevens ontvangen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Inysse – Patricia Janssens, Den Bos 39, 9750 Kruisem – [email protected]. Inysse kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen en zal u daarover tijdig berichten. Inysse zal steeds de laatste versie van de privacy policy op de website publiceren.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Inysse of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Inysse levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Inysse de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Inysse kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

 

Inysse geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Inysse kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.

 

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Inysse verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Verder is de cookie consent banner op deze website conform aan de GDPR wetgeving. Op uitzondering van functionele cookies die nodig zijn om deze website te laten functioneren, kan u kiezen om cookies met marketingdoeleinden te deactiveren. Op deze manier kiest u ervoor om data over uw gebruik op deze website niet te delen.

 

U kan de cookie consent banner steeds raadplegen onderaan in de footer van deze website.

 

Jouw websitebezoek

Door algemene, niet-persoonlijke, bezoekersgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP-adres en browsergegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Er wordt op deze website ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Alle informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Indien u wenst dat deze gegevens niet worden bijgehouden, kan u ervoor kiezen om de marketing cookies die dit verwerken te deactiveren via de cookie consent banner.